Đánh giá FIFA 19

Đánh giá FIFA 19 không có nhiều sự bổ sung quan trọng hay tạo nên những điều mới mẻ, đây không phải là lỗi của NSX mà chính là bản chất của thể loại game này vốn không tồn tại…

Read More