ReactPSPLUS to Reactivate PS Plus Games on PS4 5.05

Today Thunder07 (aka Zer0xFF on Twitter) updated his Github with ReactPSPLUS dubbed the 'Back To The Future PS4 Edition' which resets the PS4 5.05 internal clock back to 2013 to reactivate your previously or currently installed PS Plus games on the console.   Download: reactPSPlus.bin / reactPSPlus.31May2018.undo.bin (sets date back to 31 May…

Read More

Đánh gía game Agony

  Nếu bạn chưa dại dột bỏ tiền mua nó, tốt nhất là hãy nên hủy ý tưởng đó đi. Tựa game này không đáng để bạn rút hầu bao đâu. Trái với nhiều kỳ vọng ban đầu, Agony đơn giản chỉ…

Read More